0896 810 222
за онлайн поръчки
office5@art93.com

Уважаеми клиенти,

Моля, прочетете внимателно следващите

Общи условия
за пазаруване в магазина за електронна търговия на “АРТ‐93” ООД

I.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия термините, посочени по‐долу ще имат следното значение:
1.1.  Адресът на електронната поща на “АРТ‐93” ООД: sales@art93.com
1.2.  „Уебсайт/сайт” е онлайн присъствие в Интернет, организирано от една или повече уеб-страници, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или друг стандартизиран протокол.
1.3.  Сайтът www.art93.com представлява информационно средство, чрез което се извършва възмездно предоставяне на стоки от разстояние чрез използването на електронни средства след изричното заявление от страна на клиента.
1.4.   “Потребител” е всяко дееспособно физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
1.5.  „E‐mail” е посочен от клиента електронен пощенски адрес, с който клиентът се регистрира и идентифицира в сайта на “АРТ‐93” ООД.
1.6.  “Цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В продажната цена не са включени разходите за доставка, за сметка на Клиента, която се калкулира отделно.
1.7.   „Форсмажорни обстоятелства” са непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възпрепятстващи изпълнението на договора на някоя от страните.
1.8.  “Предоставяне на услуги чрез електронни средства” е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.
1.9.  “Предоставяне на услуги от разстояние” е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място.
1.10.  “По изрично изявление на получателя на услугата” означава, че стоката или услугата се осигуряват при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя.
1.11. ” Процедура за алтернативно решаване на патребителски спорове” е процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

II. Предмет

2.1.  “АРТ‐93” ООД предоставя възмездно стоки от разстояние чрез електронни средства след изричното изявление от страна на клиента.
2.2.  Срещу предоставените от “АРТ‐93” ООД стоки, клиентът заплаща продажна цена, съгласно условията и сроковете на настоящите общи условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на сайта на “АРТ‐93” ООД.
2.3.  С оглед обновяването и усъвършенстването на стоките,  “АРТ‐93” ООД запазва правото си на едностранна промяна в параметрите и характеристиките на предлаганите стоки, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за което се задължава да информира клиентите си чрез публикуване на информация на сайта на “АРТ‐93” ООД.

III. Изискване за регистрация на клиент

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка през магазина за електронна търговия WWW.ART93.COM, трябва да попълни и потвърди верността на данните във формата за регистрация. Регистрацията в сайта на “АРТ‐93” ООД е предпоставка за получаването на право на клиента да извършва заявки, съответно да сключва договор за покупко‐продажба с  “АРТ‐93” ООД.
3.1.  Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от клиента, при която клиентът изразява волята си за съгласие с настоящите общи условия.
3.2.  При попълване на данните съгласно изискванията в регистрационната форма, клиентът се задължава да посочва вярна и точна информация, която позволява нормална и коректна комуникация между “АРТ‐93” ООД и клиента.
3.3.  В случай че клиентът предостави невярна или неточна информация, което възпрепятства комуникацията между “АРТ‐93” ООД и клиента и валидното извършване на заявки, “АРТ‐93” ООД има право едностранно без да носи каквато и да е отговорност да прекрати настоящия договор и да преустанови регистрацията на клиента в сайта.
3.4.  При регистрацията си в сайта, Клиентът посочва Име, Адрес, Град, Пощенски код, Телефон и и‐мейл.
3.5.  С извършване на регистрацията клиентът дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от “АРТ‐93” ООД за целите на настоящите общи условия.

IV. Процедура за пазаруване

Когато правите поръчка за закупуване на продукт от магазин WWW.ART93.COM, Вие виждате страница, съдържаща  детайлите на поръчката. Поръчка, направена през уеб‐сайта (магазин WWW.ART93.COM) представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, “подлежаща на разглеждане”. Поръчката се смята за приета, когато клиента потвърди желанието си за извършване на доставка чрез натискане на бутон „ПОРЪЧАЙ” на страница „ПРЕГЛЕД НА ПОРЪЧКАТА”.

Процесът на извършване на онлайн-покупката е следния:
4.1.  Регистрирайте се в сайта на “АРТ‐93” ООД на адрес WWW.ART93.COM с помощта на бутон „Регистрация”. Попълнете всички полета, обозначени с „*” и посочете валидни Име, Фамилия, Телефон и Е‐мail, като маркирате и полето „ I am not a robot”. Потвърдете информацията с бутон” Регистрация”.
4.2.  На посоченият от Вас и-мейл ще получите линк за активация на регистрацията, който е валиден за период от 48 часа. След като го активирате, можете да пристъпите към пазаруването.
4.3.  Влезте в сайта ни и натиснете „Вход”, като попълните и-мейла, паролата си и случайния цифров код. Влезте в Потребителския си профил.
В секция „Настройки” можете да смените паролата си, ако желаете. В секция „Поръчки” можете да следите поръчките си. В секция „Адреси за доставка” можете да редактирате сегашният си адрес за доставка или да добавите нов, като запазите промените и маркирате желаният адрес, който да се използва по подразбиране. В секция „Адреси за фактуриране” можете да попълните данните, ако желаете да Ви се издаде фактура.
4.4.  Пазаруване:
Разгледайте продуктите, изберете този, който желаете да закупите натиснете бутон „Добавете в количката” , след като вече сте избрали желаният от вас размер ( важи за продукти, като колан, ръкавици и т.н.). След като сте добавили в количката си желаният/ желаните продукти, натиснете горе в дясно иконата „ количка”. Следват четири стъпки за да завършите поръчката си:
Стъпка 1: Вашата количка – прегледайте поръчката си, ако желаете да се откажете от вече избран артикул, можете да го премахнете, като натиснете бутон „Х”, маркиран в червено. Ако желаете да продължите да пазарувате, натиснете бутон „ Продължи да пазаруваш”; ако желаете да направите поръчка, натиснете „Запази и продължи”.
Стъпка 2: Адрес за доставка – Потвърдете адреса за доставка като натиснете бутона „Запази и продължи”. Ако желаете да редактирате адреса за доставка, натиснете ”Редактирай”, ако желаете да добавите нов адрес за доставка, натиснете бутона ”Добави нов адрес”.
Стъпка 3: Преглед на поръчката – прегледайте Вашата поръчка и изберете начин на плащане:
А) При доставка – с наложен платеж;
Б) С банкова карта.
Поръчки, направени до 14 ч. се обработват в същият ден; поръчки, направени след 14 ч. се обработват на следващия ден. Поръчки, направени в събота, неделя или празнични дни се обработват на първият следващ работен ден.
Изберете начин на плащане и изчислете сумата за доставка.
*Важно – ако променяте избора си ще трябва да изчислите отново сумата за доставка, тъй като цената е различна за различните методи на плащане!
Изберете от следните услуги на „Speedy”:

 • Експресна доставка (градски куриер 1 ден – за София)
 • Икономична доставка (градски куриер – 2 дни)
 • До поискване от офис на “Speedy”

Натиснете бутона ”Калкулирай”, за да видите колко ще Ви струва доставката и общата сума на поръчката. Ако имате допълнителна бележка, попълнете полето „Допълнителни бележки към поръчката”. Маркирайте ”Приемам условията за връщане на стоки и изплащане на обезщетение”.
Натиснете бутона „Поръчай”.
При избран начин на плащане при доставка – наложен платеж, ще се визуализира финалната страница, която потвърждава, че поръчката е завършена успешно. Ще получите на Вашият и-мейл детайлите по поръчката.
При избран начин на плащане с банкова карта, ще се визуализира страница, на която трябва да попълните данните на банковата карта – номер на картата, CVV, дата на валидност на картата, име върху картата. След попълването им, натиснете бутон „Изпрати”. Ако желаете да промените данните, натиснете бутон „Изчисти”;
За да потвърдите плащането, натиснете бутон „Потвърди”; за да върнете назад, натиснете бутон „Назад”; ако желаете да откажете плащането, натиснете бутон „Откажи”.
Ако сте натиснали „Потвърди”, разпечатайте страницата с направената поръчка с помощта на бутон „Отпечатай”. Разпечатайте трансакционната бележка и я запазете.
4.5.  Чрез натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ” клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия и потвърждава, че приема да заплати стойността на покупката и доставката от куриер на адреса на клиента.

V. Цена и плащане

Цените на стоките са в Български лева (BGN) и Евро (EUR) с включен ДДС. Цените посочени в Евро (EURO) са за клиенти от други страни. Обменният курс на различните валути се определя от фиксинга на БНБ (Българска Народна Банка) за деня. Обявената за всеки един продукт цена е валидна за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и НЕ ВКЛЮЧВА разходите за доставка. Клиентът е длъжен сам да калкулира разходите по доставката чрез добавената връзка към калкулатора на куриерска фирма СПИДИ. Куриерска фирма „СПИДИ” се използва за доставка на всички поръчки на територията на страната.
Доставяме поръчки и до страните членки на Европейския съюз, без Малта. Доставката се изчислява автоматично, не е необходима допълнителна калкулация.
Магазин WWW.ART93.COM не публикува информация за наличността на продаваните стоки. Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме при проблем с наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.

VI. Условия на плащане с карта за избраната стока

 1. Видовете приемани карти са: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.
 2. Рестрикции по видове приемани карти, минимални и максимални суми за поръчка и плащане:
  • Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode;
  • Моля проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за трансакции в Интернет;
  • Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.
 3.  Данните, които клиентът трябва да попълни за плащане с карта:
  • Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя);
  • Данни за автентикация: За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.
 4.  Условията за успешна транзакция с карта:
  • Успешна автентикация на клиента, ако картодържателя е регистриран в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode ;
  • Успешна авторизация на трансакцията .
 5. Сумата от Вашата карта се удържа веднага след извършена успешна транзакция.
 6. Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).
  • Ако на сайта има и цени в други валути, освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута.

VII. Политика за връщане на стоки, обезщетяване на картодържатели и отказ от направени поръчки

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

VIII. Доставка на продуктите

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма СПИДИ на посочения от клиента адрес за доставка в съответствие с посочените цени в Тарифата за доставка на куриерска фирма СПИДИ.
Срок на доставка: Срокът на доставка зависи от наличността на продукта. Срокът за доставка е:
Експресна доставка за един ден, или икономична доставка за два дни, в рамките на страната. В случай на голямо търсене или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът може да се удължи. При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката, клиентът ще бъде своевременно уведомен на посочения телефон за контакти.

IX. Правила за използване на сайта

„АРТ‐93” ООД (наричан по‐долу “Доставчик”), като създател и собственик на този интернет сайт (наричан по‐долу “Сайт”) www.art93.com Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Сайт и са само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки, патенти или други законови разпоредби.
На сайта „АРТ‐93” ООД ще дава възможност за сваляне е цифров формат на един или повече продуктови каталози. Тези каталози или отделни техни части не могат да бъдат размножавани, публикувани и/или предавани по електронен, механичен, фото-копирен или друг начин, както и да бъдат въвеждани в информационни системи, включително компютърни, без изричното писмено съгласие на „АРТ-93” ООД. Текстовете и фотосите в каталозите са собственост на техните автори и като такива са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Посочените в каталозите търговски марки, марки за услуги, лога и слогани са запазени и регистрирани по надлежния ред в Патентно ведомство на Република България и са притежание на „АРТ-93” ООД по смисъла на Закона за марките и географските означения.
Всяко неправомерно и неоторизирано използване на някои от горепосочените обекти на интелектуална собственост ще бъде считано за нарушение на права и ще доведе до ангажиране на гражданска и/или наказателна отговорност.

X. Права и отговорности на страните

Задълженията на „АРТ‐93” ООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения/договори с производителите, вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.
„АРТ‐93” ООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали или услугите на този Сайт. „АРТ‐93” ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като www.art93.com не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

XI. Ограничение на отговорността

„АРТ‐93” ООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е претърпени вреди и щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение от www.art93.com за възможност да възникнат такива вреди.

XII. Политика за защита на клиентските данни. Информация от потребителите

12.1. „АРТ‐93” ООД  събира от клиентите си данни в процеса на покупка. Пазаруването в www.art93.com е обвързано със задължителна регистрация. „АРТ‐93” ООД използва личната информация, с цел да установи по‐добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по‐добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
12.2.  „АРТ‐93” ООД  не предоставя клиентските данни на трета страна. Събираните от „АРТ‐93” ООД  данни са:

 • картови данни – „АРТ‐93” ООД като търговец няма достъп до тези данни, а само обслужващата  банка;
 • автентикационни данни – АРТ‐93” ООД като търговец няма достъп до тези данни, а само банката Издател на картата на клиента;
 • клиентски данни, необходими за доставка;
 • клиентски данни ,необходими за предварителна регистрация на клиента.

12.3.  „АРТ‐93” ООД не желае да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт.
12.4.  Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до www.art93.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

XIII. Политика за осигуряване на защита на трансакционните данни

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

 • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.
 • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).
 • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

При възникване на въпроси от страна на картодържател, моля свържете се с нас чрез e-mail: sales@art93.com или телефон: +359 2 931 22 04.

XIV. Гаранция и рекламации на стоките

14.1.  Всички стоки в WWW.ART93.COM ‐ Интернет магазин са нови и са произведени от „АРТ‐93” ООД.
14.2. Гаранцията на потребителската стока се определя в съответствие с Чл. 115, ал.1 от ЗЗП.
14.3. Гаранция не покрива повреди, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, физическа увреда на стоката по вина на потребителя, при наднормено натоварване или употреба в разрез с предназначението на стоката.
14.4. Ние отговаряме за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите.
14.5. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителите имат право да предявят рекламации на стоките предлагани в този интернет магазин.
14.6. При предявяване на рекламация, представител на магазин WWW.ART93.COM може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.
14.7. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин WWW.ART93.COM по телефон или по E‐mail.
14.8. При предявяване на рекламацията на стоката потребителя може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт. Рекламацията се подава устно или писмено срещу документ, на който се основава претенцията. Рекламацията може да бъде предявена до 2 г. от доставката на стоката, но не по‐късно от 2 мес.от установяване на несъответствието. Ние приемаме рекламацията, ако тя е предявена своевременно. Ако „АРТ‐93” ООД приеме, че рекламацията е основателна тя ще бъде удовлетворена съгл. Чл.113 и 114 от ЗЗП.
14.9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
14.9.1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
14.9.2. намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
РАЗХОДИТЕ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДМЯНА СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.
14.10. При връщането на стоки поради отказ от страна на клиента, и с предварително съгласуване от страна на „АРТ‐93” ООД, куриерските услуги по транспортирането на стоката от магазина до клиента и обратно са изцяло за сметка на клиента.
14.11. При закупуване на стока, разходите за подмяната с друг номер от същият артикул СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.

XV. Промяна на цени на стоки

„АРТ‐93” ООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, „АРТ‐93” ООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата.

XVI. Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки и са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

XVII. Общи бележки

„АРТ‐93” ООД управлява този Сайт от офиса си в гр.София, България. „АРТ‐93” ООД декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България.
„АРТ‐93 ООД” може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикацията. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

XVIII. Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП и ЗЕТ, ние от „АРТ‐93” ООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната
информация:

 • Нашите данни са – „АРТ‐93” ООД, гр. София, Ул. Охридско езеро 3, тел. 02 931 22 04, e‐mail: sales@art93.com . ЕИК по Булстат : 131469299; ИН по ДДС: BG131469299
 • Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
 • Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС и е посочена на страниците за представяне на съответния продукт.
 • Плащането на стоките е с наложен платеж, освен в случаите на други договорни отношения между „АРТ‐93” ООД и клиента.
 • Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките при пазаруване с опция ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА. При плащане с наложен платеж клиентът заплаща стойността на куриерската услуга на куриера.
 • Стойността на транспортните разходи за доставка СЕ ВКЛЮЧВА в общата сума на поръчката при пазаруване с БАНКОВА КАРТА.
 • Клиентът е длъжен сам да калкулира разходите по доставката чрез добавената функция за калкулиране на цена на конкретната доставка чрез услугите на куриерска фирма СПИДИ .
 • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 • Начинът за Доставка е с куриер, освен в случаите на други договорни отношения между „АРТ‐93” ООД и клиента.

XIX. Отказ от стоката

19.1. Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от получаване на стоките в случай, че те не са използвани, не е нарушавана целостта на опаковката им и във вида, в който са получени при условията по чл.55 от ЗЗП. При отказ от страна на потребителя да приеме стоката той е длъжен да я изпрати за собствена сметка обратно на WWW.ART93.COM в 7 (седем) дневен срок.
19.2.  Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин WWW.ART93.COM и това да стане преди да изтичането на срока по чл. 50 ЗЗП . Разходите за куриерски услуги по получаване и връщане на стоката са за сметка на клиента.
За да упражни правото си на отказ потребителя трябва да уведоми продавача за решението си да се откаже от поръчката/договора с недвусмислено заявление. Потребителя може да ползва формуляр за отказ – приложение №1 ТУК към настоящите общи условия, както и всяка друга форма на изявление, която да носи информация достатъчна за идентифицирането на потребителя и поръчаната от него стока. Попълнете формуляра и го изпратете на e-mail& sales@art93.com или го разпечатайте и го пратете на адрес: гр. София, Ул. Охридско езеро 3
19.3.  WWW.ART93.COM се задължава да върне заплатената сума за продукта/те не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, без сумите за доставка.
19.4. При получаване купувачът трябва да прегледа стоката и ако не отговаря на изискванията да уведоми незабавно интернет магазина. Ако купувачът не направи това, стоката се смята за одобрена, като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
19.5.  При констатация на дефектен продукт до 24 (двадесет и четири) часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ.
19.6. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.
19.7. В случаи, че WWW.ART93.COM не може да изпълни задълженията си, поради това, че не разполага с поръчаните стоки, ние сме длъжни да уведомим потребителя и да възстановим платените от него суми в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която е следвало да изпълним задължението си по поръчката на клиента.

ХХ. Решаване на спорове между страните
20.1. 
Страните ще решават възникналите между тях спорове, чрез постигане на взаимно съгласие.
20.2. Ако постигането на съгласие между страните се окаже невъзможно, всички спорове, породени от изпълнението на този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора, или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат отнасяни за разрешаване до орган за алтернативно решаване на потребителски спорове – орган АРС.
20.3. Орган АРС е всеки орган, независимо от неговото наименование, който е установен, осъществява постоянна дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове и е включен в списъка по чл. 181″п” от Закона за защита на потребителите.
20.4. Списъка на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове е одобрен от Министъра на икономиката, който можете да намерите ТУК
20.5. В случай на желание, потребителя може да се обърне за разрешаване на спорове и към платформата за онлайн решаване на спорове ( платформа ОРС), връзка към която се намира ТУК

X. Правно регулиране

Приложимото право в отношенията между Доставчика /WWW.ART93.COM/ и потребителите в този интернет магазин е Българското законодателство.
За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените по-долу е‐mail и телефон.
За случаи, неуредени в Общите условия за пазаруване се прилага ЗЗД.
Използвани съкращения:
ЗЗП – Закон за защита на потребителите
ЗЕТ – Закон за Електронната търговия
ЗЗД – Закон за задълженията и договорите

10 октомври 2017 г.
„АРТ‐93” ООД ЕИК: 131469299

София, Бистрица, ул.”Стара река” 18
София, Ул. Охридско езеро 3 (шоурум)
e-mail: sales@art93.com
тел.: +359 2 931 22 04